sanayi türk

Türkiye'den ve Dünya'dan son dakika haberleri, köşe yazıları, demir çelikten makinaya, kalıptan inşaata bütün konuların tek adresi sanayiturk.com.

İstanbul, Türkiye

Çamlık Mah. İlkbal Cd. Pamuk Sk No:12-16 K:2 D:8 Kaçkar Park Plaza, 34774 Ümraniye

Arayın: (216) 466 79 55 (pbx)

Arayın: (216) 466 10 35 (pbx)

[email protected]

Türkiye'nin rekabet gücü teknolojiyle artacak!

Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için yüksek katma değerli yapıya geçilmesi ve yüksek teknoloji sektörlerinin payının artırılması amaçlanıyor.

Sanayi Türk Haber Merkezi
Sanayi Türk Haber Merkezi

Sanayi Türk'te editör


  • 29 Ocak 2019 - 11:10
  • 4 yıl önce yayınlandı
  • 1 dk okuma süresi
  • 125 bin kez okundu
Türkiye'nin rekabet gücü teknolojiyle artacak!

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, bilim, teknoloji, yenilik, imalat sanayi, girişimcilikle bilgi ve teknoloji alanlarındaki mevcut durum aktarıldı, bunlara yönelik hedefler sıralandı. Buna göre, Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle Türkiye'nin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkı sunmak olarak belirlendi. Bu kapsamda, kritik alanlarda araştırma altyapılarının kurulumu ve gelişimi desteklenecek, özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı artırılacak.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PROJELERİNE "BÜYÜK ÇAPLI" DESTEK

Ar-Ge faaliyetleri, öncelikli alanlarda oluşturulacak ortak hedefler çerçevesinde, ticarileştirmeyi de içerecek şekilde piyasa şartları gözetilerek desteklenecek. Orta yüksek ve özellikle yüksek teknoloji yerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik özel sektör ve üniversitelerin iş birliğiyle oluşturulacak teknoloji platformları aracılığıyla büyük çaplı projeler desteklenecek. Türkiye'nin liderliğini sağlayacak yeni sektörler ve yetkinlikler yaratılmasına yönelik bilimin sınırında yüksek riskli ve katma değer açısından yüksek etki yaratması muhtemel öncül araştırma projeleri desteklenecek.

KOBİ'LER DÜNYAYA AÇILACAK

KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeyleri artırılacak. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkanları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak.

Esnaf ve sanatkarların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayabilmesi için gerekli yapısal dönüşümleri desteklenecek ve alışveriş merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkarlara yönelik olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacak.

. . .

KOBİ’lere yeni hedef uçtan uca yerlilik

Yerli sanayi hamlesinde önemli roller üstlenen OSTİM vites büyüttü. 6 bin KOBİ’nin yer aldığı yeni hedefine “uçtan uca” yerliliği sağlamak var.


Yorum yazın

Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz.

Bu haberi paylaşın