CHIPS Yasası ve Altyapı Sertifikaları Demiri Destekliyor

Amerika'da computer yarıiletken üreticilerini desteklemeyi amaçlayan CHIPS Yasası (Bilim ve Bilgi Teknolojileri Yasası), metal endüstrisini ve bu sektöre malzeme sağlayan demir çelik çıktıları alanını olumlu yönde etkiliyor. Bu yasa ve altyapı sertifikalarının demir çelik sektörüne uzun vadede katkısı ele alınacaktır. Steelmakers'ın kısa ve uzun vadeli mevcut durumunu ile de ayrıntılı olarak ele alacağız.

CHIPS Yasası ve Altyapı Sertifikaları Demiri Destekliyor