Coşkunöz, Tataristan tesisinde Rus ortağı MMK'dan hisseleri geri aldı

Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyet olan Tataristan, Türk yatırımcıların en önemli üretim üssü konumunda. Cam sanayisinden ağaç işlerine kadar birçok Türk yatırımının bulunduğu Tataristan’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki Coşkunöz Holding’in üretim tesisi diğerlerinden farklı olarak metale dayalı en önemli fabrikalardan biri.

Coşkunöz, Tataristan tesisinde Rus ortağı MMK'dan hisseleri geri aldı

Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyet olan Tataristan, Türk yatırımcıların en önemli üretim üssü konumunda. Cam sanayisinden ağaç işlerine kadar birçok Türk yatırımının bulunduğu Tataristan’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki Coşkunöz Holding’in üretim tesisi diğerlerinden farklı olarak metale dayalı en önemli fabrikalardan biri.

2016’da Rus çe­lik devi MMK (Magnitogorsk Metalürji Tesisi) ile ortak ku­rulan MMK-ÇoşkunözAla­bugaLtd adlı şirkete ait tesiste otomobillerin kaporta parçala­rının kalıp üretimi için gerekli çelik ürünler ve parçaları üreti­yor. Tesis, özellikle Ford başta olmak üzere Rusya’da bulunan yabancı markalar ve yerel üreti­cilere yönelik üretimler gerçek­leştiriyor. 2018’de faaliyete ge­çen çelik servis tesisi, 7 bin 300 metrekarenin üzerinde kapalı alanda üretim yapıyor. Yıllık 60 bin ton presli sac üreten tesis­te hisse yapısında değişim oldu.

Daha önce yüzde 65’i Coşkunöz Holding, kalan yüzde 35’i Rus MMK’da olan şirkette yönetim tamamen Türk firması Coşku­nöz’e geçiyor. Bursa merkezli Coşkunöz Holding, kalan yüzde 35’lik payı alarak tesisin ve şirke­tin tamamının kontrolünü sağla­dı. 100’den fazla kişinin çalıştığı tesis için Coşkunöz, yeni bir üre­tim artışı planlıyor. Edindiğim bilgilere göre Türk şirketi tesis­teki üretim hacmini 2.5 kat artı­racak ve 150 bin tona çıkaracak.

Romanya’da fabrika kurmuştu

Temelleri 1950 yılında atılan Coşkunöz, otomotiv yan sana­yiden savunmaya, havacılıktan bilişime kadar çeşitli alanlar­da üretim yapıyor. 1950’li yıllar­da Türkiye'de ilk patentli kumaş markalama makinesi üreten şir­ket, 1963 yılında da ağaç karoseri yerine Türkiye'de ilk çelik otobüs karoseri üretimi gerçekleştirdi. Coşkunöz, geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euroluk yatırımla Ro­manya’da tesis kurmuş ve Rena­ult’ya parça üretimi için anlaşma imzalamıştı.