“İhracat odaklı katma değerli üretim desteklenmeli”

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, küresel resesyon ve iç pazardaki daralmaya karşı Türkiye Plastik Sektörünün, makine teknolojisine yatırım yaparak katma değeri arttırmayı hedeflediğini belirterek, “Büyümenin sürdürülebilir olması için ihracat odaklı katma değerli üretim, uygun kredi kaynaklarıyla desteklenmeli."

“İhracat odaklı katma değerli üretim desteklenmeli”