İngiltere'nin Karbon İthalat Vergisi Önerisi ve Olası Etkileri

İngiltere'de hükümet, karbon emisyonu yoğun mallarda diferansiyel vergi uygulayacak bir mekanizmanın başlatılması amacıyla konsültasyon başlattı. Bu uygulama; İngiltere’nin demir dışı metaller, alüminyum, gübreler, hidrojen, seramik, cam ve çimento sektörlerindeki yoğun karbon ithalatını hedeflemektedir.

İngiltere'nin Karbon İthalat Vergisi Önerisi ve Olası Etkileri