Şubatta 8,78 milyar dolar cari açık

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, şubat ayında cari işlemler hesabı 8,78 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin beklentisi, cari işlemler hesabının şubat ayında 8,18 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

Şubatta 8,78 milyar dolar cari açık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında cari denge 8,78 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin beklentisi, cari işlemler hesabının şubat ayında 8,18 milyar dolar açık vermesi yönündeydi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 602 milyon dolar fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı şubatta 10 milyar 401 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 334 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 652 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi Şubatta 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 99 milyon dolar net giriş kaydetti.

Net hata noksan kaleminde, şubat ayında 1 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Ocak ayında 9,85 milyar dolar cari açık kaydedilirken; böylelikle tarihindeki en yüksek aylık cari işlemler açığı gerçekleşmişti. TCMB verilerine göre ocak ayı itibariyle 12 aylık cari açık ise, 51,7 milyar dolar olmuştu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10.401 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2.334 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.652 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 99 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 505 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 240 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 185 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 14 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.158 milyon dolar net kullanım yapmıştır.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 80 milyon dolar net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 109 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 381 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 272 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 222 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 1.124 milyon dolar ve 338 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 4.677 milyon dolar net azalış olmuştur."