Yarım asrı aşkın tecrübemizle Çelik sektöründe faaliyetlerimizi sürdürüyoruz

Mescier Metal Mamulleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Coşkun ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Yarım asrı aşkın tecrübemizle Çelik sektöründe faaliyetlerimizi sürdürüyoruz

Mescier Metal Mamulleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Coşkun ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz. 

Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

Mescier Metal Mamulleri, 2015 yılında Mehmet Mescier öncülüğünde Mescier Ailesi ve benim bir araya gelmemizle çelik ve dökümcülük sektörüne hammadde tedarik etmek amacıyla kurduğumuz bir şirkettir.

Şirket ilk kuruluş döneminde 6 kişi ile yola çıkmış ve günümüzde 35 kişilik bir kadroya ulaşmıştır. 20 yılı aşkın süredir, demir çelik ve metal ticaretinin tam merkezinde olmamız ve bu süreçten gelen deneyim ve tecrübemiz ile 2015 yılında Pik Demiri ve FerroAlyaj alanında da faaliyet göstermeye başladık. Alanımızdaki rakiplerimizin 30 yılda kat ettiği yolu bizler 6-7 yıl gibi kısa bir sürede Mescier olarak kat ettik ve bu sektördeki öncü firmalar arasına yerleştik.

Mescier Metal Mamulleri, Pik Demiri tedarik sürecinde üretici ülkelerdeki paydaşları ve kontratları sayesinde kurulduğu tarihten bugüne aylık 40.000 mt pik demir tedariği seviyesine ulaşmıştır.

Pik demir ticareti dışında FerroAlyajlar ve yardımcı malzemeler konusunda da Avrupa, Güney Kore, Çin ve Hindistan olmak üzere kendi acentelerimiz üzerinden düzenli malzeme tedariği sağlamaktayız. Bu kısımda da Pazar payımızı aynı hızla arttırma hedefimizle piyasaya düzenli, kaliteli ve uygun fiyatlı tedariğimizi sürdürüyoruz.

Firmanızın bünyesinde hangi faaliyetler gösteriliyor, müşterilerinize hangi ürün ve hizmetleri sunuyorsunuz?

Mescier Metal Mamulleri olarak, Pik Demiri başta olmak üzere FerroAlyaj ve Noble gruplarındaki ürün gamı ile dökümhane ve çelikhanelerin taleplerine cevap vermekteyiz. Detaylandıracak olursak, ürün yelpazemiz Basic, Sfero, Low Mangan Pik Demiri, FerroAlyaj grubundan Ferro Silis, Ferro Krom, Ferro Mangan, FerroSiliko Mangan ve FerroSiliko Magnezyum; bunun yanında saf metaller grubundan Molibden, Nikel, Niyobyum, Vanadyum ve Tungsten; yardımcı ürünler olarak kromit kumu, aşılayıcılar ve çelik bilyeden oluşmaktadır. Tüm bu malzemeler ile Gebze, Bartın, Samsun, Karabük gibi Türkiye’nin farklı lokasyonlarında bulunan depolarımızdan ülkenin dört bir yanındaki Satış Mühendislerimizin de desteği ile iş ortaklarımızın taleplerini doğru zamanda karşılayabilmekteyiz.

Ağırlıklı olarak hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

Pik Demiri grubunda müşteri portföyümüz çok geniş olmak ile birlikte en çok iş hacmine sahip olduğumuz ilk 10 müşteri grubumuzda Türkiye’nin önde gelen çelikhaneleri yer almaktadır.

FerroAlyaj grubunda ise müşteri yelpazemiz ağırlıklı olarak dökümhaneler ve bunu yine çelikhaneler takip etmektedir. Her gün Gebze depomuzdan Türkiye’nin her bir noktasına en az bir araç hammadde taşınmaktadır. 2023 hedeflerimiz arasında FerroAlyaj grubunu da Pik ile yarışır seviyeye getirmektir.

 Yıllık tedariğiniz ve Pazar payınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Öncesinde de bahsettiğim gibi Pik Demiri grubunda Türkiye iç piyasasının %45 inin tedariğini sağlamaktayız. Yıllık 400 bin ton civarında Pik Demiri ithalatımız ve aylık ortalama 30 bin ton civarında pazar payımız bulunmaktadır. FerroAlyaj, Aşılayıcı ve Noblegrublarında ise yılda 100 bin tona yakın ithalatımız ve buna bağlı olarakta aylık 10 bin ton gibi iç piyasaya ürün tedariğimiz söz konusudur.

Mescier sürekli büyüyen ve iş hacmini geliştiren bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi planladığınız yatırımlar veya projeleriniz neler olacak?

Mescier grubunun bir parçası olarak ana şirketimiz olan Mescier Demir Çelik’in sektöre olan katkılarından da bu vesile ile bahsetmiş olmak isteriz. Toplamda 120.000m2’de ve bunun 80.000 m2’si kapalı alan olmak üzere Demir Çelik fabrikamızda da tamamlanan yatırımlarımıza ek olarak şu anda devam etmekte olan yatırımlarımız bulunmaktadır. Çelikhanemiz için 100 milyon dolar yatırımla ark ocağı kurulumumuzu 2019 yılında tamamladık. Ark ocağımız sayesinde artık fabrikamızda 1,2 milyon ton üretim kapasitesi ile hurda demirini yarı mamule dönüştürebilmekte ve bu konudaki ithalata olan bağlılığımızı büyük ölçüde azaltmış bulunmaktayız.

İç piyasada istenen büyümenin gerçekleştirilmesine paralel olarak ihracatta da kendimizi göstermeyi ve rakamlarımızı her geçen gün arttırmayı 2023 hedeflerimiz arasına koymuş durumdayız.

Şirketimizi bir lokomotif olarak düşünürsek, ana vagonumuz şu anda Pik demir tedariği diyebiliriz. Bahsettiğim gibi 2023 ilk yarısında Alyaj grubumuz üzerindeki çalışmalarımızı ve yurt içi piyasadaki payımızı arttırarak ana vagonu desteleyecek bir güç haline getirmeyi planlamaktayız.

“Pik Demiri başta olmak üzere Ferro Alyaj ve Noble gruplarındaki ürüngamı ile dökümhane ve çelikhanelerin taleplerine cevapvermekteyiz”

Orta kesit profil haddemizin kurulumu henüz devam ediyor olmakla birlikte Haziran ayında çalışmaya başlayacağını da belirtmek isteriz.  Bu yatırımımız ile yaklaşık olarak 250-300 kişilik yeni bir istihdam alanı oluşturmuş bulunmaktayız. Burada çelik profil imalatı yapılacak olmasının yanında ilerleyen vakitlerde vasıflı çelik üretimine de başlamayı planlamaktayız. Yeni yatırımlarımız ile birlikte inşaat, konstrüksiyon, enerji nakil hat sektörleri hedeflerimiz arasında yer almakta ve hali hazırdaki ürün yelpazemizin en büyük payını Orta Doğu’da Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai); Kuzey Afrika’da Cezayir, Fas, Tunus; Amerika kıtasında Dominik, Guatemala, Peru, Arjantin, Brezilya gibi 100 ülkeye ihraç etmekteyiz.

Demir çelik sektörünü bizler için yorumlar mısınız? Döviz kurunun yükselmesi sektöre ve firmalara nasıl yansıdı? Sektör olarak gelişmek için neler yapılabilir?

Türk demir çelik sektörü hızla büyüyen ve devam eden yatırımlar ile birlikte sıvı çelik üretimini her geçen yıl daha da arttırıyor.

Hammadde ve enerji konusunda dışa bağımlı olmamız sektörün önünde ki en büyük engel durumunda. Bunları aşmak kısa vadede zor görünse de ülkemizin uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde rakip pazarlarda yer edinmesi gerek kalite gerek rekabetçi fiyatlar ile hala mümkün.

“Pik Demiri grubunda Türkiye iç piyasasının %45’inin tedariğini sağlıyoruz”

Sektörümüzün genelinin sağladığı istihdam da göz önünde bulundurulduğunda gerekli desteklerin sağlandığı bir ortamda sektörümüz global çalkantılara rağmen direncini koruyacaktır.

Döviz, savaş, pandemi gibi istikrarı bozan gelişmelerin birbir arkada bırakılması ile beraber global bir toparlanmada en öne çıkan ülkenin Türkiye olacağına inancımız tamdır.

Döviz kurunun yükselmesi ihracat kanalında bir artı gibi görünse de hammadde girdi fiyatlarına etkisi Hindistan ve Çin gibi büyük üretici ülkelerle rekabeti zora sokan bir etmen olarak değerlendirilebilir.

2022 yılı firmanız açısından nasıl geçti? 2023 yılı için öngörüleriniz neler?

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tüm piyasalarda olduğu gibi bizim sektörümüzde ciddi bir dalgalanma içerisine girmiştir.

Pik Demirinin ana tedarikçisi konumundaki iki ülkenin yarattığı istikrarsızlık, malzeme fiyatlarının belirsizliğine ve tedarik sıkıntısının yaşanmasına sebep olmuştur.

Bizler bu olaylara karşı, firma olarak, birden fazla ana üretici ile çalışmamız ve sürekli bir döngü içerisinde bu ürünün ticaretini yapıyor olmamız sayesinde hem fiyat hem de stok olarak hazırlıksız yakalanmadık. Tüm bu deneyimlerimiz ve piyasaya hakimiyetimiz sayesinde, müşterilerimize kriz dönemi boyunca sevkiyatlarımızı sürdürerek, taahhütlerimizi yerine getirmiş bulunmaktayız.

2022 yılında tüm dünyada daralan Demir-Çelik sektöründe, firma olarak kendimizi doğru konumlandırmanın meyvelerini reel büyümemizde ciddi bir sıçrama yaşayarak taçlandırdık. 2021’den 2022 ye kadar olan 1 yıllık süreçte hem FerroAlyaj hem de Pik Demiri ürün grup satışlarında %100 lük artan bir hacimle piyasada yer aldık. FerroAlyaj konusunda oluşturduğumuz tedarik zinciri sayesinde sadece bölgemiz ülkelerinden değil Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya’dan malzeme alarak istikrarsızlaşan bölgelerin yarattığı olumsuzluklardan etkilenmedik.

Malzeme portföyümüzü geniş bir yelpazeye hitap edecek şekilde güncelleyerek sektörde ki yerimizi gün ve gün büyütmeye devam ediyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz.

Bizler Mescier Ailesi olarak vizyonumuzu doğruluk ve dürüstlük üzerine inşa ettik. Ahlaklı, hile hurdanın olmadığı düzgün bir ticaret modeli ile hizmetimize başladık ve aynı şekilde devamını sağlıyoruz. Müşterilerimize dayatılan düşük kaliteli hammadde algısını değiştirmek için var gücümüzle çalışıyor bu hususta farkındalık oluşturuyoruz. Paçal olarak hazırlanmış malları Türk sanayicisine dayatanlara karşı direkt üreticisinden tüketicisine malları ulaştırmayı ana hedefimiz olarak benimsiyoruz.