İş dünyasında atasözleri

Darb-ı mesellerle iş yönetmek Sezgi ve Bilgi üzerine… Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya. Mevlana ‘’Bir sezgi bin bilgi’ ye değer’’ Önce sezgi’ nin sözlük anlamına bakalım; sezgi.ad, sezme yetisi, Felsefe Terimi: gerçeğin dolaysız, içgüdüsel bir biçimde kavranması. deneme ve akıl yürütme sonucu olmayıp…